foto: Piotr Drabik wikimedia.commons.org

W ostatni czwartek Bronisław Komorowski powiedział, że Konstytucja RP blokuje możliwość wejścia Polski do strefy euro i w związku z tym trzeba dążyć do tego aby w przyszłym parlamencie znalazły się partie, które zdołają tę przeszkodę usunąć…

Art. 227. Konstytucji Rzeczpospolitej mówi, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. – Ten zapis w ocenie Komorowskiego jest przeszkodą w włączeniu Polski do strefy euro – stwierdził w ostatni czwartek na podsumowaniu pierwszej edycji programu eksperckiego.

Platforma Obywatelska na czele z Komorowskim próbuje namówić Polaków do euro pod hasłem poprawy bezpieczeństwa naszego kraju w związku z agresją Rosji na Ukrainę. – Warto zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska chce również pod tym samym hasłem wejść po raz kolejny do Parlamentu Europejskiego, wmawiając Polakom, że tylko PO zapewni bezpieczeństwo.

Dodatkowym argumentem wprowadzenia euro w ostatnim czasie stały się kraje bałtyckie, które już są w strefie euro a Litwa przystąpi w 2015r. właśnie dlatego, aby zapewnić sobie „bezpieczeństwo”.

Zbigniew Kuźmiuk – dr nauk ekonomicznych, poseł na sejm RP jest przekonany, że nie będzie w sejmie takiej większości aby zmienić konstytucje tak, jak chce prezydent Komorowski.