800px-20061213_inscenizacja_stan_wojenny_polonezSąd Najwyższy oddalił wniosek IPN-u, który wnosił o uchylenie prawomocnego wyroku uniewinniającego b. I sekretarza KC PZPR Stanisława Kanię od zarzutów w sprawie wprowadzenia w grudniu 1981 r. stanu wojennego.

Postanowienie Sądu Najwyższego zapadło niejednogłośnie. Zdanie odrębne złożył jeden z sędziów. Dzisiejsza decyzja oznacza, że działacz komunistyczny został ostatecznie uniewinniony. Kania był pierwotnie sądzony z kilkoma innymi twórcami stanu wojennego, w tym gen. Jaruzelskim.