Bronisław Komorowski / foto: Piotr Drabik / Flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0 PL)
Bronisław Komorowski / foto: Piotr Drabik / Flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0 PL)

Na stronie Klubu Generałów Wojska Polskiego, ukazał się apel w którym dawni komunistyczni dygnitarze zachęcają do głosowania w II turze na Bronisława Komorowskiego.

Generał Puchała (planista stanu wojennego, autor paszkwili pod adresem pułkownika Kuklińskiego), generał Misztal (szef komunistycznego wywiadu wojskowego, który zwalczał opozycję demokratyczną), generał Użycki (członek WRON), generał Baryła (członek WRON, członek Politbiura KC PZPR, autor książki „W marksizmie-leninizmie nasza siła”), generał Nowak (zastępca generała Jaruzelskiego). Co łączy tych generałów? To, że zasiadają w Klubie Generałów WP,  który poparł Bronisława Komorowskiego.

Seniorem Klubu, jest generał Teodor Kufel –  wieloletni szef bezpieki wojskowej, absolwent kursów KGB w Moskwie w 1954 r., w czasach stalinowskich komendant wojewódzki MO w Poznaniu.

To jakże doborowe grono, pisze na swojej stronie:

W najbliższą niedzielę wybierać będziemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wymaga to pełnej mobilizacji naszego środowiska, naszych rodzin, znajomych i przyjaciół do wypełnienia konstytucyjnego i obywatelskiego obowiązku dokonania wyboru kandydata gwarantującego spokój społeczny w kraju, eliminowanie konfliktów, zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej pozycji międzynarodowej Polski. Pięcioletni okres prezydentury i zwierzchnika Sił Zbrojnych RP Bronisława Komorowskiego potwierdził, że jest to osoba godna tego urzędu. Pełnił swoją funkcję w poczuciu odpowiedzialności za państwo. Promował szanse wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej i NATO. Pracował na rzecz dobrego wizerunku Polski w świecie oraz dobrych stosunków z naszymi sąsiadami. Dzięki swojej osobowości i ogromnemu doświadczeniu w służbie publicznej zyskał szacunek i uznanie w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Spotykając się w ubiegłym roku z Klubem Generałów w Belwederze Prezydent Bronisław Komorowski dał wyraz akceptacji i zrozumienia naszej działalności. (…) Dlatego zwracamy się do Panów i Panów Rodzin oraz Waszych przyjaciół z prośbą o poparcie Pana Prezydenta B. Komorowskiego, gdyż gwarantuje on lepsze wykorzystanie szans wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej i NATO oraz budowy wizerunku Polski w świecie i dobrych stosunków z naszymi sąsiadami.