Dziękujemy sojusznicy ! Parlament większością głosów uchwalił poprawkę do ustawy o mniejszościach. Jeśli wejdzie ona w życie to język polski stanie się przedmiotem, a nie, jak dotychczas, językiem wykładowym...

W myśl przepisów:

1. Każdy region musi posiadać co najmniej jedną litewską szkołę. Jeśli zaś uczniów jest za mało, likwiduje się placówkę polską;

2. Matura litewska. Jeśli ktoś kończył polską szkołę średnią to na egzaminie dojrzałości wymogi językowe ma takie jak uczeń szkoły litewskiej…

Drugim problemem jest rafineria Orlenu w Możejkach. Strona litewska narzuciła firmie 30% wyższe stawki za przewozy kolejowe niż płaci białoruska konkurencja. Prawdopodobnie spółka na Litwie zostanie zlikwidowana.

źródło kresy.pl