Foto: Wikimedia Commons

Prezydium Parlamentu Europejskiego, na wniosek Przewodniczącego PE Martina Schulza, zdecydowało o ukaraniu Janusza Korwin-Mikkego za użycie ,,rasistowskiego” sformułowania podczas obrad Parlamentu.

Karą będzie pozbawienie Europosła 10 diet o łącznej wysokości 3 tysięcy euro.

Sprawa dotyczy wystąpienia Korwin-Mikkego na temat bezrobocia młodzieży w lipcu tego roku. Europoseł powiedział wtedy: „mamy 20 milionów bezrobotnych Europejczyków, którzy są czarnuchami Europy. Tak, 20 milionów młodych ludzi jest traktowanych jak czarnuchy”. Lider KNP przekonuje, że doszło do nieporozumienia językowego.  Twierdzi, że użył słowa ,,murzyn”.

Martin Schulz argumentował swój wniosek, że dokładnie przeczytał wystąpienie Korwin-Mikkego i uważa użyte w nim sformułowania za „obraźliwe, rasistowskie i sprzeczne z wartościami, na których opiera się praca Parlamentu Europejskiego”. Przewodniczący PE podkreślił, że Korwin-Mikke niszczy godność i reputację Parlamentu Europejskiego, gdzie wzajemny szacunek i sprzeciw wobec każdej formy dyskryminacji są zasadami postępowania i języka, używanego przez członków Parlamentu.

na podstawie: Polskie Radio