Tylko w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku ZUS wypłacił swoim pracownikom aż 45 mln zł dodatkowych premii. To jednak nie koniec urzędniczego eldorado. ZUS zapowiedział, że premie takie zostaną wypłacone w tym roku jeszcze trzy razy. Łącznie, w ciągu całego 2013 roku, urzędnikom ZUS zostanie wypłacone około. 180 mln zł samych tylko premii pieniężnych.

ZUS w perfekcyjny sposób potrafi marnotrawić pieniądze, a brak możliwości kontroli ze strony społeczeństwa sprawia, że raz odkręcony kurek z pieniędzmi, nigdy nie jest zakręcany przez urzędników. I tak dla zobrazowania skali marnotrawstwa ZUS-u (Zakładu Utylizacji Szmalu) dodajmy zatem, iż 180 mln zł stanowi równowartość miesięcznych składek emerytalnych płaconych przez… 414 tysięcy polskich przedsiębiorców.

Dziwnym trafem, milionowe premie w ZUS zbiegły się również w czasie z dyskusją nad zagarnięciem naszych pieniędzy zgromadzonych w OFE. Prawdopodobnie ZUS już wie, że pieniądze te wkrótce mu się dostaną. Dyskontując więc przyszłe przepływy ogromnych środków z OFE, urzędnicy ZUS stwierdzili, iż mogą sobie pozwolić na taką zabawę pieniędzmi społeczeństwa, bo czy się stoi czy się leży premia się należy…


na podstawie: zus.pox.pl