Wyrokiem sądu Lech Wałęsa ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za swoje wypowiedzi i wpisy na Facebooku, w których sugerował jego odpowiedzialność za katastrofę smoleńską oraz głosił, że prezes PiS „nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie”. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok z grudnia zeszłego roku.

„Sąd Okręgowy trafnie zauważył, że prawo zostało przez pozwanego naruszone w aspekcie, w którym wskazywał na odpowiedzialność powoda za śmierć brata. Pozwany nie miał żadnych powodów, aby usiłować zrekonstruować treść rozmowy między powodem a jego bratem, Lechem Kaczyńskim.” Tak brzmiała wypowiedź Sędziego Andrzeja Lewandowskiego z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który to właśnie wydał wyrok w tej sprawie po wcześniejszej apelacji od poprzedniego wyroku przez pozwanego, Lecha Wałęsę.

„Sąd (…) wydał błędny wyrok”.

„Uważam, że Sąd ocenił dowody w tej sprawie niewszechstronnie, nie uwzględniając faktów mi znanych, o których mówiłem na rozprawie. Wypowiadałem tylko swoje opinie, bo znałem Kaczyńskich długo i wiedziałem, kto kim kierował. Sąd tych kwestii nie wziął pod uwagę, dlatego wydał taki błędny wyrok. Nie dam sobie zamknąć ust. Będę skarżył ten wyrok do Sądu Najwyższego, a jak będzie trzeba to do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. A tak brzmiała odpowiedź Wałęsy na decyzję Sądu.

Jednak powód również odwołał się od wyroku. A to dlatego, że sąd okręgowy oddalił część żądań Kaczyńskiego, np. żądania wpłaty przez Wałęsę w formie zadośćuczynienia 30 tysięcy złotych na cele społeczne. W poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił obie apelacje. Zniósł także wzajemne koszty postępowania apelacyjnego.

Wałęsa dodał jeszcze, że jego słowa nie mogły obrazić Jarosława Kaczyńskiego „skoro on dobrze wiedział, że chodziło o krytykę sytuacji, w której osoba bez funkcji państwowych kieruje Państwem i między innymi kierowała Prezydentem RP”.

Przeprosiny.

6 grudnia 2018 roku sąd okręgowy nakazał Lechowi Wałęsie wydanie oświadczenia następującej treści: „Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 roku do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Lech Wałęsa”. Wałęsa ma wydać także drugie oświadczenie o treści: „Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wpisach na portalu społecznościowym Facebook w sierpniu 2016 roku sformułowałem zarzuty, że Lech Kaczyński podczas lotu z polską delegacją do Smoleńska mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku i jest smoleńskim mordercą 95 niewinnych osób. Tymi słowami naruszyłem uczucia pana Jarosława Kaczyńskiego związane z osobą jego zmarłego brata”. Oświadczenia mają być wydane na portalu społecznościowym na profilu Lecha Wałęsy, w radiu oraz jednym z tygodników. Wałęsa ma również wysłać odręcznie napisany lub wydrukowany i odręcznie podpisany list z przeprosinami do Jarosława Kaczyńskiego. Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Sąd oddalił też roszczenie o wpłatę 30 tysięcy złotych na cele społeczne.