Doktor Marek Bachański został dyscyplinarnie zwolniony z warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarz przy użyciu środków zawierających marihuanę eksperymentalnie leczył dzieci chore m.in. na padaczkę. Placówka nie chce ujawnić powodów swojej decyzji.

„Dzisiaj został zwolniony z pracy najlepszy lekarz w Polsce – dr Marek Bachański!!! To skandal, aby w naszym kraju umierały dzieci, a bohaterscy lekarze otrzymują dyscyplinarkę. (…) Jestem w szoku, zniesmaczona” – napisała na portalu społecznościowym Dorota Gudaniec, matka jednego z pacjentów lekarza.

Centrum Zdrowia Dziecka w lipcu br. zawiesiło eksperymentalne leczenie dr Bachańskiego stwierdzając, że „Leczenie prowadzone przez dr Bachańskiego nigdy nie zostało – wbrew przepisom i wielokrotnym prośbom dyrekcji IPCZD – zgłoszone i nie otrzymało zgody Komisji Bioetycznej, a więc było nielegalne. Było prowadzone bez planu dawkowania leków i badań kontrolnych, bez rzetelnej oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia w dokumentacji medycznej pacjentów”.

W sierpniu placówka złożyła zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa narażenia pacjentów na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz możliwości popełnienia przestępstwa przez prowadzenie badania klinicznego bez uzyskania świadomej zgody przedstawicieli prawnych uczestników badania.

Bachański w liście otwartym do ministra zdrowia pisał, że CZD dokonało na nim linczu i „w sposób nieludzki i niezgodny z prawdą” podważyło jego kompetencje i doświadczenie zawodowe. Zapewnił, że przełożeni wiedzieli o prowadzonym przez niego leczeniu. Dodał, że nie interesowali się szczegółowo przebiegiem leczenia, nikt też nie przekazywał mu żadnych uwag dotyczących dawkowania leków czy prowadzonej dokumentacji medycznej.

Śledztwo jest w toku.

 

PAP/mn