Grupa Lotos poinformowała, że zawarła aneks do umowy na dostawy ropy naftowej z Rosneft Oil Company. Na mocy dokumentu dostawy od rosyjskiego koncernu zostały przedłużone do 2017 r.

Aneks do umowy został zawarty 22 stycznia 2016 r. i przewiduje on dostawy ropy w ilości od 5,4 do 6,0 mln ton. Dostawy będą realizowanie od roku 2016 do roku 2017. Dotychczasowa umowa zawarta 20 grudnia 2013 roku wygasała właśnie w tym roku. Paliwo ma być dostarczane przez Rosneft rurociągiem „Przyjaźń” lub drogą morską.

Z komunikatu spółki wynika, że szacunkowa wartość dostaw to 5 miliardów złotych. Na początku roku podobny aneks podpisał z Rosneftem Orlen. Na jego mocy umowa, która miała wygasnąć w lutym, została przedłużona do roku 2019.

MG/bankier.pl