Marine Le Pen / foto: wikimedia.commons.com

Przewodnicząca Frontu Narodowego Marine Le Pen zażądała zamknięcia wszystkich meczetów salafickich. To reakcja na kolejny już atak terrorystyczny we Francji w których śmierć poniosły niewinne osoby.

Le Pen podkreśliła, że ani Nicolas Sarkozy, ani Francois Hollande nie oświadczyli obywatelom, że Francja została zaatakowana przez islamistów.

— Żądam wprowadzenia środków nadzwyczajnych, przywrócenia kontroli na granicach z Schengen, usunięcia z terytorium kraju wszystkich cudzoziemców podejrzanych o fundamentalizm islamski oraz usunięcia tych obywateli posiadających podwójne obywatelstwo, którzy są odpowiedzialni lub zamieszani w te ohydne czyny, po uprzednim ich pozbawieniu francuskiego obywatelstwa – mówiła Marine le Pen podczas mitingu swojej partii w Perpignan.

— Żądam wzmocnienia policji, wojska, służb wywiadowczych. Żądam wstrzymania budowy nowych meczetów oraz kontrolowania kazań głoszonych przez imamów – skwitowała.

źródło: ndie.pl