MEN przedstawiło wytyczne na nowy rok szkolny

5 sierpnia 2020 roku odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dariusz Piontkowski przedstawił na niej nowe wytyczne resortu w sprawie powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym. Od pierwszego września lekcje mają odbywać się w tradycyjnej formie, jednak z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego, oraz nowych zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo szef MEN przedstawił jeszcze dwa inne modele nauczania, które będą obowiązywały w roku szkolnym 2020/2021, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w poszczególnych placówkach oświaty.

MEN za powrotem uczniów do szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Zdrowia, oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało program „Bezpieczny powrót do szkół”. Zawiera on nowe zalecenia i wytyczne dla placówek oświaty w sprawie organizacji zbliżającego się nowego roku szkolnego. Jak podkreślił na środowej konferencji Dariusz Piontkowski, MEN zależy na powrocie uczniów do szkół:

„Trwają co prawda jeszcze wakacje, ale myślimy od dłuższego czasu o tym jak będzie wyglądał powrót do szkół. Oczywiście chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół, dlatego też wyraźnie mówimy to, o czym wspomniał pan premier, główny inspektor sanitarny czy minister zdrowia. Chcemy, żeby takim podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był ten tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, zajęcia odbywają się w szkołach i stąd planujemy, że 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach.”
  • Dodatkowe modele nauczania w czasie pandemii

    Oprócz powrotu do tradycyjnej formy nauki, MEN przygotowało również dwa nowe warianty nauczania. Ich funkcjonowanie będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej, która panuje na danym terenie. Pierwszy z nich jest hybrydową formą kształcenia. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody od odpowiednich organów, będzie mógł zadecydować o prowadzeniu niektórych (bądź wszystkich) zajęć zdalnie. Dotyczy to zarówno poszczególnych klas, grup wychowawczych, etapu edukacyjnego, jak i całej placówki. Natomiast drugi proponowany przez rząd model zakłada wprowadzenie nauki zdalnej dla całej szkoły. Jednak tylko na czas określony.

    Uczniowie i nauczyciele bez maseczek

    Kolejną ważną kwestią, którą poruszył Piontkowski na konferencji były przygotowane przez MEN i GIS wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego. Przedstawione zalecenia zostały przygotowane w taki sposób, aby każda osoba znajdująca się na terenie szkoły czuła się bezpiecznie. Przede wszystkim uczniowie i pracownicy oświaty będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk, czy częste wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń. Jednak, jak poinformował Piontkowski, zakrywanie ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych nie będzie konieczne. Ponadto przygotowano również instrukcje dotyczące wydawania posiłków, czy postępowania w przypadku choroby lub podejrzenia zakażenia koronawirusem. Szczegółowy program powrotu do nauki stacjonarnej, oraz wszelkie zalecenia bezpieczeństwa można znaleźć na stronie MEN.

    Sprawdź koniecznie:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here