Konferencja, która odbędzie się 24 listopada 2014 roku, zorganizowana została przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu.

Do 20 października 2014 roku można zgłaszać swoje referaty wraz z abstraktem (1000 – 2000 znaków). Tematyką konferencji jest Powstanie Warszawskie. Więcej szczegółów (w tym i formularz zgłoszeniowy) pod adresem: opole1944warszawa.blogspot.com

Organizatorzy proponują następujące kierunki badawcze:

-Powstanie Warszawskie w edukacji historycznej;

-Powstanie Warszawskie w historiografii polskiej i zagranicznej;

-Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945;

-Militaria w Powstaniu Warszawskim;

-Powstańcy w obozach jenieckich;

-Bohaterowie, o których warto pamiętać;

-Codzienne życie mieszkańców w świetle wspomnień;

-Powstanie Warszawskie w literaturze i sztuce

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie.