WasiakPortal kulisy24.com ujawnia, że w czasie kiedy obecna minister infrastruktury Maria Wasiak szefowała Polskim Kolejom Państwowym, zamówiły one niepotrzebne opracowania. Ich koszt wyniósł 175 000 złotych.

Prokuratura informuje, że chodzi o „wyrządzenie szkody majątkowej w znacznych rozmiarach w mieniu PKP S.A.” Śledztwo prowadzone jest przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, a postępowanie wszczęto po zawiadomieniu przez NIK.

Maria Wasiak w roku 2011 była prezesem zarządu i dyrektorem generalnym spółki PKP S.A. To właśnie wtedy firma McKinsey & Company Poland przygotowała opracowanie „Wkład merytoryczny do kontraktu wieloletniego na utrzymanie (w tym remonty) infrastruktury”. Kosztowało ono 175 000 złotych, ale kontrola NIK wykazała że:

„w świetle opinii właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe materiał nie spełniał wymagań zamówienia i był dla spółki nieprzydatny”.

Renata Mazur z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga tak komentuje sprawę:

Postępowanie nie jest w tej fazie ukierunkowane na żadną osobę. Obecnie trwają czynności przesłuchania świadków, pracowników PKP S.A. i PKP PLK. Prokurator nie wyraził zgody na imienne wskazanie, jacy świadkowie zostali przesłuchani.