Kornel Morawiecki, legendarny przywódca „Solidarności Walczącej”, a obecnie poseł Wolnych i Solidarnych wypowiedział się na temat aneksu z weryfikacji WSI.

Według „Gazety Polskiej” szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego w czerwcu zwrócił się do prezydenta Dudy o przekazanie aneksu z weryfikacji WSI, dodając, że dokument ten powinien zostać ujawniony.

To szef SKW jest dysponentem materiałów do komisji weryfikacyjnej, a także dysponentem wszelkiej dokumentacji, w tym także aneksu – przypomniał Piotr Bączek.

O opinię na ten temat poproszono również Kornela Morawieckiego. Poseł WiS stwierdził, że aneks powinien zostać ujawniony.

To jest nie w porządku, jak my prawie 30 lat po transformacji w dalszym ciągu kryjemy jakby informacje, które mieściły się wtedy w służbach – uważa.

W Polsce właściwie takiej pełnej lustracji nie ma. W dalszym ciągu zbiór zastrzeżony gdzieś jest i nawet pan prezydent teraz nie ujawnia, już dwa lata jest po wyborach, tego aneksu WSI – dodał marszałek senior.