common.wikimedia
common.wikimedia

Dramatyczne wyniki tegorocznych matur zmusiły uczelnie do daleko idących ustępstw na rzecz przyszłych studentów. Okazuje się, że prywatne uczelnie wprowadziły specjalny system dla osób które nie zdały egzaminu maturalnego.

Prywatne szkoły postanowiły umożliwić studiowanie wszystkim chętnym, którzy nie zdali matury. Otrzymają oni status „wolnych słuchaczy” i zostaną zakwalifikowani na rok zerowy. Oznacza to, że będą studiowali razem ze studentami I roku. Po ewentualnym zdaniu matury w przyszłym roku oraz zaliczeniu egzaminów na studia, studenci zostaną automatycznie przeniesieni na II rok.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP oznajmił, że: „Na poczet studiów mogą zostać zaliczone tylko egzaminy zdane w toku innych studiów. A wolny słuchacz czy kursant studentem nie jest”.

Wolnym słuchaczom nie będą przysługiwały studenckie zniżki i ulgi.

na podstawie: narodowcy.net