Szefowa MSW Teresa Piotrowska wydała specjalne zarządzenie, które ma na celu „zniszczenie na olbrzymią skalę dokumentów w ministerstwie i instytucjach mu podległych” – ustalili dziennikarze „Gazety Polskiej Codziennie”.

Zniszczone mają zostać m.in. dokumenty wytworzone przez komisję badającą sprawę katastrofy smoleńskiej. Wśród instytucji objętych zarządzeniem są oprócz ministerstwa spraw wewnętrznych także m.in. straż graniczna i policja.

Decyzja Piotrowskiej wchodzi w życie 1 listopada.

W tym dniu mają również wejść w życie zarządzenia pani premier Ewy Kopacz umożliwiające niszczenie dokumentów w Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Otwartym pytaniem jest, jak ocenili te zmiany szefowie instytucji wchodzących w skład Kolegium do spraw Służb Specjalnych, którego zadaniem jest również opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności służb specjalnych – mówi w rozmowie z portalem niezalezna.pl Piotr Bączek, były szef Biura Analiz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

GPC/mn