MSWiA zgłosiło się do komendanta głównego policji w sprawie przygotowania inwentaryzacji symboli komunistycznych znajdujących się na obiektach i terenach policyjnych.

„Po II wojnie światowej Policję Państwową zastąpiono Milicją Obywatelską i stworzono cały system kontroli i represji wobec obywateli. Symbolami tamtych czasów były instytucje takie, jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego czy Urząd Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze komunistycznego reżimu bezwzględnie zwalczali żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i działaczy antykomunistycznych” – napisano w oświadczeniu ministerstwa.

„To jest kwestia postaw, wartości. Będzie chodziło o usunięcie wszystkich symboli komunizmu w szerszym ujęciu (…). Nie wolno w ogóle gloryfikować tamtych formacji, które służyły Polsce uzależnionej od wschodniego sąsiada i tak naprawdę temuż wschodniemu imperium” – stwierdził wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. „Nie ma usprawiedliwienia dla dalszej obecności tablic i pomników upamiętniających funkcjonariuszy bezpieki i system komunistyczny na obiektach i terenach policyjnych w wolnej Polsce” – dodał.

 

mn