wikimedia.org

Irlandzka Minister Spraw Społecznych i Rodziny Joan Burton przedłożyła w czwartek projekt ustawy, która oficjalnie pozwoli szesnastolatkom zmieniać płeć. Będą mogli to robić na życzenie, choć za zgodą rodziców. 

W myśl przedłożonego projektu ustawy już szesnastolatkowie będą mieli prawo do oficjalnej zmiany płci. Za zgodą rodziców będą mogli dokonać tej zmiany z naniesieniem zmian w oficjalnych dokumentach, takich jak akt urodzenia czy paszport.

Ustawa nazywa się „Gender Recognition Bill”, a więc „ustawa o rozpoznaniu płci”. Podobny projekt przedstawiano latem, obejmował on wtedy osoby pełnoletnie. Po wnioskach genderystów przesunięto ten próg o 2 lata w dół.

Proponowane jest także wprowadzenie poradnika, który ma pomóc w kształtowaniu akceptacji dzieci transeksualnych w szkołach. Ponadto Organizacja Oireachtas Joint Committee on Education and Social Protection zaproponowała by został poprawiony „Akt równościowy” tak, by zakazywał dyskryminacji na tle tożsamości płciowej.

Na podstawie: fronda.pl