Wczoraj informowaliśmy o zaniedbaniu i zapuszczeniu kieleckiego Cmentarza Partyzanckiego. Dziś nadeszła odpowiedź Wydziału Zarządzania Usługami Komunalnymi na zadane przeze mnie pytania w tej sprawie.

Na samym wstępie odpowiedzi uzyskujemy informację, że „w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Prezydentem Miasta Kielce tut. urząd wykonuje zadanie powierzone utrzymania cmentarzy wojennych w Kielcach: Cmentarza Partyzantów, Cmentarza Wojsk Polskich, Cmentarza Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarza Jeńców Radzieckich na Bukówce”.

Dalej dowiadujemy się, że „w ramach przyznanych, ograniczonych środków finansowych na ten cel, wykonywane są bieżące prace porządkowe i konserwacyjne na terenie wszystkich czterech w/w cmentarzy wojennych m.in: utrzymywanie czystości na cmentarzach, zamiatanie alejek, odśnieżanie w okresie zimowym, koszenie traw, konserwacja pomników i nagrobków, dekoracja cmentarzy związana ze Świętem Zmarłych oraz inne prace niezbędne do funkcjonowania cmentarzy”.

Według informacji urzędników w tym sezonie wykonano trzy koszenia powierzchni trawników i mogił a czwarte ma odbyć się we wrześniu. Czytamy również, że w latach 2013 – 2014 z otrzymanych środków na 4 wymienionych cmentarzach wykonano ponadto:

„wycinkę 11 szt drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz nagrobków, wraz z nasadzeniem nowych drzew i krzewów,

prześwietlenie oraz formowanie zakrzywień na w/w cmentarzach,

remont pomnika głównego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich wraz z czyszczeniem tablic z piaskowca oraz obramowania mogił,

remont punktu poboru wody na Cmentarzu Wojsk Polskich,

zakup i montaż ławki na Cmentarzu Partyzantów,

odtworzenie alejki z kostki brukowej na Cmentarzy Wojsk Polskich,

malowanie krzyży betonowych na Kwaterze Legionistów oraz na Kwaterze 1939 r. na Cmentarzu Wojsk Polskich”

Na koniec zawarto informację, że proponowane przeze mnie całoroczne dekorowanie zniczami nagrobków Cmentarza Partyzantów „nie jest możliwe ze względu na ograniczone środki finansowe oraz duży zakres prac do wykonania za otrzymywaną kwotę dotacji, na czterech cmentarzach wojennych na terenie Kielc”.

No cóż, z pewnością przyjrzę się temu czy zapowiedź wrześniowego koszenia zostanie spełniona. Intryguje mnie jednak, dlaczego miasto Kielce opiekuje się również Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich czy Cmentarzem Jeńców Radzieckich. Słowa o niemożliwości całorocznego dekorowania zniczami nagrobków Cmentarza Partyzantów ze względów finansowych brzmi w tym kontekście dosyć dziwnie. Jestem pewien, że gdyby przestano dbać o cmentarz żołnierzy okupanta zaoszczędzone pieniądze można by przeznaczyć na udekorowanie mogił polskich bohaterów. Ale jak widać władze mają inne priorytety.