W Niemczech zatwierdzono ustawę zezwalającą policji federalnej na automatyczny zapis wszystkich numerów rejestracyjnych samochodów przekraczających granicę RFN.

W przyszłości policja federalna będzie mogła automatycznie zapisywać wszystkie numery rejestracyjne pojazdów przekraczających granice niemieckie, także bez wiedzy kierowców. Druga izba niemieckiego parlamentu przyjęła ustawę w tej sprawie. Kierowcy muszą być przygotowani na to, że policja federalna będzie miała uprawnienia do okresowego automatycznego skanowania tablic rejestracyjnych, przesyłania tych cyfrowych danych i porównywania ich z bazą danych osób i pojazdów ściganych przez policję.

Ma to służyć m.in. zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Policja w kilku krajach związkowych RFN korzysta już z zainstalowanych na stałe lub mobilnych urządzeń. Jednakże w myśl wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z roku 2008, numery rejestracyjne samochodów mogą być odczytywane tylko pod określonymi warunkami. Musi zaistnieć konkretny powód, jak np. zagrożenie publicznego bezpieczeństwa czy pościg za przestępcami.

Ustawa dopuszcza również rejestrację połączeń telefonicznych z centrami dowodzenia policji federalnej. W myśl przyjętej ustawy, sami funkcjonariusze policji mają być lepiej chronieni. Zostaną wyposażeni w miniaturowe kamery przymocowane do mundurów, które mają zarówno odstraszać sprawców, jak i rejestrować ewentualny materiał dowodowy.