Niemieckie władze zaniepokojone są nagle rosnącą liczbą uchodźców z Czeczenii – zapowiadają, że będą odsyłać ich do Polski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że od początku roku do Niemiec przyjechało 2728 obywateli Rosji z zamiarem uzyskania statusu azylanta. 82,3 proc. z nich podało narodowość czeczeńską.

Federalny Urząd Migracji i Uchodźców (BAMF) odrzuca większość wniosków o azyl. Niemieckie władze uważają, że obywatele Federacji Rosyjskiej, także Czeczeni, wjechali z bezpiecznego kraju UE, w tym przypadku z Polski, i powinni tam wystąpić o azyl.

Rząd Niemiec nie zna przyczyn wzrostu liczby migrantów z Czeczenii. Sekretarz stanu MSW Ole Schroeder powiedział, że osoby te będą konsekwentnie odsyłane do Polski.

Przybysze z Czeczenii wyróżniają się w ośrodkach dla uchodźców brutalnością i gotowością do stosowania przemocy – ocenia „Die Welt”. Są wśród nich salafici – zwolennicy radykalnego odłamu islamu.

źródło: PAP/ NDIE.PL/DK