wikimedia.commons.org

Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący standaryzacji komend i komisariatów policji został przygotowany nierzetelnie, co skutkowało poniesieniem niepotrzebnych kosztów – informuje NIK.

Zdaniem NIK-u program przygotowano w sposób nierzetelny, a jednostki policji zobowiązano do jego wdrożenia, choć realizacja nowych rozwiązań była często droższa od stosowanych dotychczas. Wskutek zmian architektonicznych komend i komisariatów w wielu jednostkach poniesiono koszty nawet o 50 procent wyższe niż wcześniej zakładano. Miało to miejsce w sytuacji dysponowania przez policję ograniczonymi środkami na inwestycje.

NIK stwierdza, że nakaz wdrażania niedopracowanych rozwiązań był działaniem niecelowym i zarazem niegospodarnym, narażającym policję na ponoszenie niepotrzebnych kosztów. Przykładem jest tutaj wdrożenie Księgi Znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów, co wiązało się z obowiązkiem wykorzystywania w elementach identyfikacji wizualnej dodatkowo płatnej czcionki. Wiązało się to z ponoszeniem kolejnych kosztów przy opłatach m.in. za każdą tablicę, znak identyfikacyjny czy za używanie tego rodzaju czcionki na poszczególnych komputerach.

 

mn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.