kulW programie “Zadanie Specjalne” Anity Gargas przedstawiano korespondencję CBA m.in z Markiem Falentą. Jeden z meldunków, przygotowany na cztery dni przed wybuchem afery taśmowej dotyczył negocjacji związanych ze sprzedażą “Ciechu”.

Z meldunku, wynika że informator o pseudonimie “Prefekt” – a więc Marek Falenta informował o możliwym przyjęciu przez Ministerstwo Skarbu korzyści majątkowej “w związku z korzystnym dla spółki KI CHEMISTRY z/s w Luksemburgu przeprowadzeniem transakcji zbycia 51% akcji CIECH SA”. Korzyść tę, zdaniem Falenty przyjąć mogli od Piotra Wawrzynowicza – pełnomocnika biznesmena Jana Kulczyka. Przekazywano również informację, o tym że analitycy giełdowi byli zdania iż cena jaką za pakiet akcji “Ciechu” uzyskał Skarb Państwa była “o kilkaset milionów niższa od wartości rynkowej”.

Oźi poinformował, że negocjacje w tej sprawie prowadził były wiceminister Skarbu Państwa Paweł Tamborski (obecnie kandydat na szefa GPW) odpowiadał za tą transakcję i skupiał na sobie uwagę mediów – czytamy w zamieszczonym na telewizjarepublika.pl

Jednak to podczas nieformalnych spotkań Piotra Wawrzynowicza z wiceministrem Skarbu Państwa Rafałem Baniakiem doszło do złożenia propozycji korupcyjnej i przekazania korzyści majątkowej. Informacje od oźi wskazują, że do spotkań Wawrzynowicza i Baniaka dochodziło kilkukrotnie w maju i czerwcu br. w lokalu w Warszawie. Podczas tych spotkań Piotr Wawrzynowicz działając w imieniu Jana Kulczyka napisał na kartce papieru kwotę korzyści majątkowej, którą zaakceptował Rafał Baniak. Następnie w tym samym lokalu i towarzystwie Rafał Baniak uczestniczył w imprezach z alkoholem, rachunki każdorazowo wynosiły kilkanaście tysięcy złotych – to kolejny fragment meldunku jaki miał zostać sporządzony po spotkaniu z Falentą.

Dziennikarze Telewizji Republika, zadali pytania w tej sprawie biznesmenowi. Odpowiedzią była… groźba procesu. Poniżej fragmenty dwóch pism wysłanych przez pełnomocnika Jana Kulczyka do Telewizji Republika:

“Niniejszym informujemy, że obecną sytuację traktujemy jako zagrożenie dóbr osobistych, a zatem powołując się na art. 24 §1 KC w zw. z art. 43 KC wzywamy do zaniechania podejmowania działań naruszających dobra osobiste Kulczyk Investments oraz dobra osobiste Pana dr Jana Kulczyka oraz ponownie apelujemy o działanie w granicach prawa oraz nie naruszanie podlegających ochronie praw osób, o których zamierzacie Państwo publikować w swoich materiałach prasowych”.

“Na takie pytanie nie będziemy udzielali odpowiedzi ani komentarzy, ale jednocześnie stanowczo zastrzegamy, aby w żadnym przypadku Pan Redaktor nie traktował takiej odpowiedzi jako zaprzeczenia, czy też milczącego potwierdzenia jakichkolwiek faktów, o których zamierza Pan publikować. Takie stanowisko Kulczyk Investments jest podyktowane dbałością o wizerunek firmy i odzwierciedla brak zainteresowania w podsycaniu spekulacji prasowych”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.