nikKontrolerzy NIK, po raz kolejny sprawdzili spółkę Elewarr. Ze względu na rażące nieprawidłowości, NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury oraz domaga się przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i rozwiązania Elewarru.

Kontrolerzy w raporcie stwierdzają jasno, że spółka przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż a także zmalała jej rola w przechowywaniu rezerw strategicznych. Ponadto, zmiany organizacyjne które przeprowadzono nie przyniosły efektów a sprawujący pieczę nad Elewarrem Prezes Agencji Rynku Rolnego nie zapobiegł pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy.

Poprzednia kontrola wykazała, że członkowie zarządu przekroczyli dozwolone limity wynagrodzeń o 1 mln 401,8 tys. zł. Zdaniem kontrolerów, prezes nie podjął działań w celu odzyskania niesłusznie pobranych pieniędzy. Ustalenia obu kontroli wykazały, że nieprawidłowości finansowe z tytułu nienależnie pobranych wynagrodzeń wyniosły łącznie 2 mln 531,4 tys. zł

Kierownictwo Elewarru tłumaczy się, że spółka nie jest państwową osobą prawną a co za tym idzie nie obowiązują jej zapisy tzw. ustawy kominowej. Kolegium NIK, twierdzi jednak że Elewarr jest państwową osobą prawną, bo właścicielem wszystkich udziałów firmy jest państwowa osoba prawna – Agencja Rynku Rolnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.