Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę wykorzystania środków publicznych w związku z ubieganiem się Krakowa o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022.

Inspektorzy NIK dziś rozpoczęli pracę w Urzędzie Miasta Krakowa i Stowarzyszeniu Komitet Konkursowy Kraków 2022. Kontrola ma obejmować okres od roku 2013 i ma dotyczyć wykorzystania środków publicznych, na starania o przyznanie miastu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki, kontrolerzy sprawdzą rzetelność analiz finansowych i prawnych a także prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji finansowych. W Stowarzyszeniu Komitet Konkursowy Kraków 2022 sprawdzane będzie wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wnioski z kontroli mają się pojawić najwcześniej za kilka miesięcy. Wicedyrektor wydziału informacji Urzędu Miasta Filip Szatanik stwierdził: Dotychczas odbyły się dwie kontrole wydatków związanych ze staraniami o ZIO – jedna prowadzona przez NIK dotyczyła środków przeznaczonych na promocję, druga z Ministerstwa Sportu udzielonej dotacji. Podczas żadnej z nich nie stwierdzono nieprawidłowości.

na podstawie: rmf24.pl