Nowoczesna złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na Telewizję Publiczną. Wśród zarzutów pojawia się m.in. „wulgarny język” czy „mowa nienawiści”.

Politycy ugrupowania, któremu lideruje Katarzyna Lubnauer, złożyli skargę na Telewizję Publiczną. Domagają się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nałożenia na nią kary finansowej.

W związku z przewlekłymi naruszeniami i działaniem propagandowym polskiej telewizji publicznej TVP, Nowoczesna działając w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji, kieruje skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – napisano w oświadczeniu.

Wśród zarzutów pojawia się akceptacja dla mowy nienawiści, stronniczy przekaz nadawanych materiałów, propagandowy wydźwięk pasków informacyjnych, brak pluralizmu w emitowanych programach oraz manipulowanie faktami i świadome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Wulgarny język, mowa nienawiści, manipulacja i kłamstwa, których tam dopuszczono powinny być napiętnowane i natychmiast usunięte z programów TVP. Pluralizm, prawdziwa wymiana poglądów, wysoka jakość dziennikarstwa, kultura osobista prowadzących i odpowiedzialność za słowo powinny stać się nowym standardem – czytamy w dokumencie podpisanym przez Lubnauer.