Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA wydał przewodnik dla nowych imigrantów, w którym instruuje, jak składać wnioski o różnego rodzaju zapomogi. To jawne nakłanianie przybyszy do żerowania na amerykańskim systemie opieki społecznej.

Rząd Stanów Zjednoczonych co kilka lat wydaje specjalny przewodnik dla nowych legalnych imigrantów, który zawiera instrukcje, jak żyć w Ameryce, przestrzegać prawa i korzystać z pomocy prawnej instytucji państwowych i samorządowych. Tegoroczna wersja na specjalne polecenie Baracka Obamy została poszerzona o bardzo szczegółowe instrukcje, komu i w jaki sposób przysługują prawa do ubiegania się o różnego rodzaju zapomogi.

Informator spotkał się ze sprzeciwem opozycji republikańskiej, która krytykuje szczególnie instruktaż ubiegania się o darmową opiekę zdrowotną i przewodnik wypełniania podań o różne świadczenia dodatkowe, jak choćby o przyznanie taniego mieszkania z czynszem dofinansowywanym przez władze czy o przydzielenie bonów żywnościowych.

Nowy przewodnik nie tylko pomaga świeżo przybyłym imigrantom odnaleźć się w Ameryce, ale wręcz z miejsca zachęca ich do korzystania z dobrodziejstw opieki społecznej. Jak twierdzą krytycy tego pomysłu, jest to instruktaż bezczynności i pasożytowania na koszt ciężko pracujących obywateli.

 

Najwyższy Czas!/mn