Sejm wreszcie przegłosował ustawę Kukiz’15 zakazującą propagowania banderyzmu w Polsce. Tylko dwóch posłów PO było za.

Projekt Kukiz’15 określa definicję zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. Ponadto dotyczy wprowadzenia możliwości prowadzenia postępowań karnych przeciwko osobom, które zaprzeczają sprawstwu tych zbrodni.

Nie chcemy tego w Polsce; chcemy, żeby do ideologii, którymi dotychczas zajmował się IPN w edukowaniu, zwalczaniu i penalizowaniu, oprócz nazistowskiej, hitlerowskiej i komunistycznej dodać jeszcze tę ideologię ukraińskich nacjonalistów i formacji ukraińskich kolaborujących z III Rzeszą niemiecką – mówił wczoraj Tomasz Rzymkowski.

Co ciekawe, tylko dwóch posłów PO zagłosowało za przyjęciem projektu. Stu szesnastu wstrzymało się od głosu. Dwóch posłów .Nowoczesnej było przeciw, a trzynastu wstrzymało się od głosu. Właśnie tak wygląda „walka opozycji z faszyzmem zalewającym Polskę”.