Po 75 latach odnaleziono sztandar 6. Pułku Artylerii Ciężkiej. Oddział ten kontynuował chlubne dziedzictwo swych poprzedników z wojny polsko-bolszewickiej.

5. i 12. dywizjon artylerii ciężkiej walczyły w bitwach pod Lure, Lwowem, Kojdanowem i Sokółką. To właśnie podczas tych starć oddziały zasłużyły na nazwę „Obrońcy Lwowa”. Z obu grup w 1921 roku utworzono pułk, który przestał istnieć dopiero w 1939 roku podczas inwazji bolszewickiej.

Sztandar został przekazany do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przez anonimowego darczyńcę. Okazało się, iż była to pamiątka rodzinna.

Proporzec będzie można zobaczyć dopiero w 2016 roku wraz z otwarciem wspomnianego muzeum.

info: histmag.org