„Specjaliści” zaproponowali, aby opodatkować cukier tak jak papierosy czy alkohol, taki pomysł zrodził się w Kanadzie.

Niektórzy badacze mówią nawet o cukrze, jako kolejnym miękkim narkotyku. Wymieniają różnego rodzaju choroby w związku z nadużywaniem cukru, ostrzegają, że może to prowadzić nawet do śmierci! Dla socjalistów to doskonały pretekst na wprowadzenie nowego podatku. Idąc tym tokiem myślenia, opodatkujmy słońce, gdyż promienie UV mogą  wywołać raka skóry u wielu osób.

„Specjaliści” twierdzą, że cukier powoduje uszkodzenia wątroby na poziomie porównywalnym do alkoholu. Niektórzy uczeni z Kanady proponują wręcz restrykcje w sprzedaży cukru tak, aby nie był on nielimitowany jak obecnie.

Jak zwykłe oficjalnie jest to dla dobra obywateli, a w rzeczywistości interes skarbu państwa. Nie pokazujcie tego artykułu premierowi.

na podstawie: nejm.org /cbc.ca