Flaga Unii Europejskiej
fot. flickr.com

Sąd Najwyższy Unii Europejskiej postanowił, że uchodźcy, którzy proszą o azyl polityczny ze względu na orientację seksualną, nie muszą przedstawiać władzom dowodów swojego homoseksualizmu.

Trybunał postanowił, że państwa wchodzące w skład UE powinny szanować godność uchodźców i nie mogą wymagać od nich dowodów orientacji seksualnej. Postanowienia sądu są obowiązujące dla wszystkich państw członkowskich UE. Ta decyzja ma ważne znaczenie dla krajów UE w związku ze wzrostem liczby uchodźców z krajów afrykańskich położonych na południe od Sahary, którzy szukają azylu politycznego. W większość państw afrykańskich homoseksualizm jest przestępstwem.

Trzem mężczyznom, wśród których był obywatel Ugandy, odmówiono takiego azylu. Sąd w Holandii postanowił, że nie udowodnili swojej orientacji seksualnej. W 2011 na władze Czech spadła krytyka ze strony UE, ONZ i organizacji praw człowieka. W celu ustalenia seksualnych preferencji mężczyzn władze czeskie zastosowały „fallometrię” – test mierzący intensywność erekcji.

W swoim postanowieniu Europejski Trybunał Praw Człowieka ustalił, że orientacja seksualna uchodźcy powinna być ustalana zgodnie z przepisami europejskimi, szanującymi prywatne i rodzinne życie. W szczególności w postanowieniu sądu mówi się, że dowody homoseksualizmu poniżają ludzką godność, nawet jeśli zostały dobrowolnie przedstawione przez wnioskodawcę. W opinii sądów dostępność takich dowodów z czasem może stać się regułą.

Przedstawiciele władz mają prawo pytać wnioskodawców o azyl polityczny o ich orientację seksualną, jednak nie mogą stawiać pytań dotyczących praktyk seksualnych. Brak odpowiedzi wnioskodawcy o azyl polityczny na pytanie o powody osobiste nie może być dostateczną przyczyną odmowy. Brak otwartego uznania orientacji homoseksualnej także jest niedostateczny dla odmowy udzielenia azylu.

W zeszłym roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał także postanowienie o tym, że homoseksualiści, obawiający się więzienia w krajach afrykańskich i poszukujący azylu politycznego, mają prawo ubiegania się o status uchodźcy.

Na podstawie bbc.co.uk/rusimperia.info