Zbieranie podpisów organizują mieszkańcy Warszawy „Warszawa Społeczna”, a referendum organizują samorządowcy z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. „Skoro Hanna Gronkiewicz – Waltz nie działa dla dobra mieszkańców Warszawy, to nie jest nam potrzebna!” – czytamy na oficjalnej stronie stowarzyszenia.

23 maja w samo południe przed stołecznym ratuszem Placu Bankowym oficjalnie rozpocznie się zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną w sprawie odwołania Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz – Waltz. O godzinie 12 rozpocznie się konferencja prasowa, w czasie której zostanie ogłoszony start inicjatywy referendalnej i zostanie zainicjowana zbiórka podpisów.

Chcą odwołać prezydent Warszawy za:

– likwidację warszawskich szkół,
– likwidację szkolnych stołówek,
– wysoką podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej,
– łączenie klas i oddziałów przedszkolnych,
– masowe zwolnienia i obniżanie wynagrodzeń w oświacie,
– ograniczanie liczby godzin zajęć specjalistycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– niezapewnienie dzieciom wystarczającej liczby miejsc w publicznych przedszkolach,
– wprowadzenie wysokich opłat za wywóz śmieci,
– chaos komunikacyjny, likwidację kursów i cięcia w ZTM,
– brak pomysłu na politykę mieszkaniową,
– nieliczenie się z głosem rodziców, pracownic i pracowników oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy, brak dialogu, konsultacji społecznych i partycypacji w najważniejszych dla mieszkańców i mieszkanek sprawach,
– traktowanie przez władze Warszawy edukacji jako masy upadłościowej przeznaczonej do likwidacji!