Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

ONZ rozpoczęła ostatni etap prac dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju na okres po 2015 r. W obecnie proponowanym kształcie obejmują także dostęp do tzw. „zdrowia reprodukcyjnego” w którym to terminie zawiera się też prawo do zabijania nienarodzonych dzieci

Dokument ONZ podzielił cele zrównoważonego rozwoju na 17 obszarów. Obejmują one “zakończenie ubóstwa”, walkę z głodem, promocję bezpiecznych miast, walkę ze zmianami klimatu, budowę infrastruktury itp. Największe kontrowersje budzi „zapewnienie powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych”. Ma ono być elementem realizacji „równości genderowej” i „zwiększania siły kobiet i dziewcząt”. Wprawdzie wspomniany dokument nie wspomina bezpośrednio o aborcji, jednak pod terminem „zdrowie reprodukcyjne” kryje się między innymi właśnie ten problem.

W przypadku jego przyjęcia, przedstawiciele ONZ będą mieli prawo monitorowania państw członkowskich w kwestii wypełniania postanowień.

na podstawie: pch24.pl