Czytajmy książki

Wielki skok na kasę.

Admoneri bonus gaudet.