Szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim zdecydowali, że PE wycofa się ze swojej procedury w sprawie art. 7. unijnego traktatu wobec Polski. Europarlament planuje też nową rezolucję w sprawie praworządności w Polsce.

Parlament Europejski zadecydował o wycofaniu się z wprowadzenia art. 7. traktatu UE.

To jednak nie koniec sporu. 20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu swojej procedury wobec Polski i wysłaniu do państw członkowskich wniosków o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje „wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności”. To pierwszy krok do objęcia sankcjami.