common.wikimedia
common.wikimedia

W nocy z soboty na niedzielę, zdewastowano pomnik sowieckiego generała – Iwana Czerniachowskiego, znajdujący się w Pieniężnie. 

Generał Iwan Czerniachowski był radzieckim dowódcą wojskowym i najmłodszym generałem Armii Czerwonej. Dwukrotnie wyróżniany tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Odpowiedzialny za likwidację Armii Krajowej na Wilenszczyźnie. Współodpowiedzialny m.in za podstępne zwabienie, rozbrojenie i aresztowanie ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i szefa sztabu mjr Teodora Cetysa „Sław”. Brał również udział w rozbrojeniu 8 tysięcy żołnierzy AK, którzy następnie zostali zesłani do łagrów lub wcielenie do Armii Czerwonej.

Sprawcy na momumencie Czerniachowskiego, który znajduje się w Pieniężnie narysowali znak „Polski Walczącej” i napisali „Precz z komuną”. Incydent miał miejsce na kilkanaście godzin przed wizytą oficjalnej delegacji, która miała zjawić się w Pieniężnie z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja – Dnia Zwycięstwa.

O pomniku w Pieniężnie było już głośno, kiedy rada miejska podjęła uchwałę mówiącą o rozebraniu monumentu. Spotkało się to jednak ze stanowczym sprzeciwem Rosjan, którzy pikietowali nawet pod ambasadą RP w Moskwie. Ambasada Federacji Rosyjskiej odrzuciła również inicjatywę Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która zaproponowała przeniesienie pomnika na teren obwodu kaliningradzkiego.

na podstawie: tvrepublika.pl