Gmach Ministerstwa Finansów.
Foto: Wikimedia Commons

Bohater jednej z najgłośniejszych afer ostatnich lat – Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ), po 24 latach został ostatecznie zlikwidowany.

Pod koniec ubiegłego roku, zamknięto proces likwidacji FOZZ a 5 stycznia 2015 roku, minister finansów zatwierdził bilans zamknięcia o czym można było przeczytać na stronie ministerstwa finansów.

FOZZ utworzono 21 lutego 1989 i miał służyć do redukcji polskiego zadłużenia. Jak się jednak okazało, stał się okazją do nadużyć i niegospodarności. Szacuje się, że poprzez FOZZ wyprowadzono z Polski około 5 miliardów dolarów. Po niespełna dwóch latach działania, FOZZ został postawiony w stan likwidacji. Proces trwał 24 lata. Wszystko przez fakt, iż podczas likwidacji FOZZ był „stroną” w ponad 50 postępowaniach sądowych. Likwidacja mogła zostać zakończona dopiero, po wydaniu prawomocnych wyroków we wszystkich sprawach.

Wyrok w ostatnim procesie, zapadł 4 grudnia 2014 roku, a w czerwcu 2014 spieniężono ostatni składnik majątku pozostający w dyspozycji FOZZ. Środki zgromadzone przez „FOZZ w likwidacji” – w kwocie 32,7 mln zł zostały 2 stycznia 2015 przekazane na rachunek dochodów państwa.

na podstawie: pb.pl

MG