CBOS przeprowadziło badanie, w którym zapytano, czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. „Tak” odpowiedziało aż 89% ankietowanych. To najwyższy wynik w ciągu ostatnich 30 lat.

W porównaniu z rokiem 2001 odsetek Polaków, którzy twierdzą, że Polska jest krajem bezpiecznym wzrósł niemal pięciokrotnie. 16 lat temu taką opinię podzielało tylko 18% Polaków, teraz to aż 89%. Odsetek ten wzrastał w miarę regularnie od roku 2001, jednak w ostatnich dwóch latach można zaobserwować prawdziwe jego wzmożenie. Jeszcze wiosną 2015 roku bezpiecznie czuło się w swoim kraju 66% ankietowanych Polaków. Rok później było to już 80%.

„W wieloletniej perspektywie nastąpiła radykalna zmiana postrzegania bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Obecnie przekonanie, że żyjemy w bezpiecznym kraju, jest niemal powszechne” – podaje CBOS. W związku z tym spadła też liczba osób, które twierdzą, że Polska nie jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Według tegorocznych badań, w taki sposób odpowiedziało 9% ankietowanych.