Podczas demonstracji Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy przeciw wyborczym fałszerstwom, funkcjonariusze policji stwierdzili, że „Szczerbiec” jest symbolem „faszystowskim” – Oto skutki korzystania z broszurek lewackiej organizacji „Nigdy więcej” przez Policję.

Demonstracja działaczy Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy miała miejsce w Łodzi. Policjanci wśród protestujących dopatrzyli się flagi z szczerbcem uznając za faszystowską i spisując osobę, która ją trzymała – wzbudziło to zamieszanie i konsternację wśród osób zgromadzonych na demonstracji.

Szczerbiec to nic innego jak „mieczyk Chrobrego”– miecz koronacyjny królów Polski, jeden z najcenniejszych zabytków i unikatowe świadectwo polskiej historii. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii piastowskiej. Szczerbiec kładziono na ołtarzu konfesji jeszcze przed przyjściem do katedry orszaku z królem. Był następnie przypasywany królom polskim podczas koronacji.

Brak wiedzy historycznej w szeregach Policji jest bardzo niepokojący. Poniżej zamieszamy wideo z interwencji.