foto: Dalibor Tomic (Flickr.com / CC by 2.0)
foto: Dalibor Tomic (Flickr.com / CC by 2.0)

Polska wspomoże Grecję – pieniądze zostaną przekazane z funduszu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej, na który Polska płaci składki, jako kraj członkowski UE.

Komisja Europejska z zadowoleniem zaakceptowała pomysł, aby pożyczyć Grecji pieniądze z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (ang. EFSM).

Oznacza to, że – wbrew temu co mówili przedstawiciele kabinetu Ewy Kopacz – zapłacimy za ratowanie Grecji. Szacuje się, że na początek może być to kwota 210 mln euro, czyli równowartość 870 mln zł.

Europejski Mechanizm Stabilności (ang. European Stability Mechanism – ESM) – jeden z głównych mechanizmów strategii przywracania stabilności finansowej gospodarek strefy euro. Został powołany traktatem podpisanym przez 17 państw tworzących unię walutową w ramach UE w reakcji na wydarzenia związane z tzw. kryzysem zadłużeniowym.

Obecnie ma do dyspozycji kwotę 13,2 mld euro, która wynika ze składek członkowskich państw wchodzących w skład UE. Ministrowie finansów państw strefy euro zgodzili się wczoraj udzielić rządowi greckiemu pożyczki w wysokości 7 mld euro.