Unia Europejska podjęła decyzję o podziale 120 tys. tzw. „uchodźców” w dzisiejszym głosowaniu. Za przyjmowaniem imigrantów była Polska! Przeciwko temu rozwiązaniu głosowały Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia, a Finlandia wstrzymała się od głosu.

Stanowisko Polski oznacza, że wyłamała się z bloku państw Grupy Wyszehradzkiej krytycznego wobec planu i poparła propozycje Brukseli! Wiceszef MSW Piotr Stachańczyk tak natomiast tłumaczy decyzję Polski o poparciu podziału uchodźców między państwa Unii: Wybraliśmy inną drogę niż reszta Grupy Wyszehradzkiej. I tak zostalibyśmy przegłosowani – mówi.

Czeski Minister Spraw Wewnętrznych pisze na Twitterze, że przeciwko imigrantom głosowali Czesi, Słowacy, Węgrzy i Rumuni. Grupę Wyszehradzką nazywaną V4 określa jako już tylko V3 – bez udziału Polski…
11zEpW7_pgZCDXZUC6h5s9yhvvAPe48wkvILUegc,wat600

Słowacja jako jedyna spośród państw, które sprzeciwiły się propozycji Luksemburga zapowiedziała, że nie dostosuje się do woli Rady UE.

Ciężko określić obecnie jaką liczbę przyjmie Polska – mówi się o znacznie mniejszej liczbie niż dotychczas, bowiem łącznie o 7 tys. osób. Według Wiceszefa MSW to sukces. Przyjęte we wtorek porozumienie spełnia wszystkie warunki, na których zależało Polsce – tłumaczy.