foto: Wikimedia Commons/CC
foto: Wikimedia Commons/CC

Czechy przekażą Polsce prawie 400 hektarów ziemi. Będzie to wypełnienie zobowiązania z roku 1958.

Republika Czeska winna jest Polsce ponad 368 hektarów na mocy umowy z 1958r. o wytyczeniu granicy polsko-czechosłowackiej. Polska przekazała Czechosłowacji 1205 hektarów, Czechosłowacja Polsce około 838 hektarów.

Rząd w Pradze zaproponował wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za brakujące hektary, ale polski rząd nie wyraził na to zgody. Władze Czech przygotowały listę ziem, które zostaną przekazane Polsce. Nie sprecyzowano, gdzie dokładnie leżą tereny, które maja być przekazane, ale w Czechach mówi się o paśmie Jesioników i worku bogatyńskim.

Lista ta obejmuje około 400 hektarów – 368 hektarów długu plus około 40 hektarów rezerwowych, gdyby wytyczenie granicy w warunkach terenowych okazało się zbyt skomplikowane – pisze „Rzeczpospolita”

Terytorium Polski zwiększy się zatem z 312 679 km kwadratowych do 312 682,68 km kw.

na podstawie: Kresy.pl / Rzeczpospolita