Najbogatszy polski katalog z nagraniami. Wśród nich m.in Irena Santor, Anna German czy Czesław Niemen. Firma znajdowała się od pewnego czasu w fatalnym stanie finansowym, postanowiono więc ją sprzedać. Cena? 8 milionów złotych.

„Rzeczpospolita” informuje, że firmę kupiła wytwórnia Warner Music Poland. Nowy właściciel zobowiązał się do uporządkowania kwestii praw artystów do nagrań a także do przejęcia pracowników Polskich Nagrań. Logo firmy ma pozostać bez zmian. Skarb Państwa zachował zaledwie kilka składników „Nagrań”.

Wśród nich znajdują się m.in dokumentacja i oryginały taśm nagraniowych. Trafić mają one do Narodowego Archiwum Cyfrowego jako dziedzictwo narodowe.