foto: wikimedia.commons.org

Coraz mniej Polski w Polsce, a coraz większe wpływy zyskują w naszym kraju obce koncerny. Kolejnym sektorem który dotyka ten czarny scenariusz jest rolnictwo.

Rolnicza „Solidarność” alarmuje, że co prawda między 2013 a 2014 rokiem polska produkcja mięsa oficjalnie wzrosła do 1,8 miliona ton ale tak naprawdę coraz większy udział mają w niej podmioty zagraniczne.

Koncerny budują w Polsce własne fermy hodowlane, ale również podpisują z indywidualnymi rolnikami umowy na tucz. Oznacza to, że polscy rolnicy otrzymują młode zwierzęta które wypasają. Następnie oddają je właścicielom a ci sprzedają do ubojni.