Urząd Skarbowy/ foto: archipelag-magazyn.pl

Jeżeli żona lub dziecko będą pomagały przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności – ZUS uzna takie osoby za współpracowników przedsiębiorcy i nakaże opłacić ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne…

Jeśli pomoc najbliższego członka rodziny jest symboliczna i bez wynagrodzenia, to ZUS nakaże opłacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Art. 8 ust. o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności..

Według zatroskanych urzędników taką osobą może być na przykład córka właściciela sklepu spożywczego, która – aby pomóc swojemu ojcu – na godzinę usiadła przed sklepową ladą i obsługiwała klientów sklepu. Mimo, że zrobiła to bez wynagrodzenia, a wkład w prowadzenie działalności był symboliczny, to ZUS potraktuje ją tak, jakby była współwłaścicielem lub pracownikiem firmy i nakaże opłacić za nią pełne składki na ubezpieczenia społeczne.

na podstawie: gazetaprawna.pl /niewygodne.info.pl