Już jutro wystartuje nowy polski portal społecznościowy twojaparafia.pl. – Dedykujemy naszą inicjatywę Papieżowi –  Świętemu Janowi Pawłowi II z myślą o zaangażowaniu w dzieło szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego. – ujawniają twórcy projektu.

Logo portalu.

Portal powstaje z myślą o tym, aby katolicy w Polsce mieli w końcu przyjazne miejsce do komunikowania się i zawierania nowych znajomości. Takich możliwości zazwyczaj nie dają inne portale społecznościowe, gdzie często w ich administracji są ludzie o zdecydowanie odmiennych od katolickich poglądach. Największym z nich jest Facebook, gdzie często kasuje się konserwatywne, czy prawicowe profile, a strony obrażające katolików i świętych mają się dobrze. – W postaci portalu chcemy dać narzędzie wszystkim tym, dla których wartości chrześcijańskie nie są obojętne do czynnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, religijnym, patriotycznym – przedstawiają swoją inicjatywę jej autorzy.

Podobnie, jak na innych portalach społecznościowych, nie zabraknie tam miejsca dla podmiotów zbiorowych – Portal powstaje(…) także z myślą o instytucjach, organizacjach i podmiotach katolickich, które będą mogły również tworzyć swoje profile.(…) Chcielibyśmy również ułatwić diecezjom, parafiom i wspólnotom religijnym dotarcie do wszystkich ludzi wierzących oraz tych, którzy nadal poszukują wiary. Pragniemy, aby twojaparafia.pl pomagała w pracy duszpasterskiej oraz łączyła ludzi dla których istotne są wartości: wiara, nadzieja i miłość.  – wyjaśniają nam pomysłodawcy projektu.

Właścicielem portalu jest lubelska firma Opinio.PL sp. z o. o. Jak sami siebie określają autorzy inicjatywy – Jesteśmy grupą katolików, w dużej części absolwentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która wspólnymi siłami tworzy portal dla ludzi wierzących. Jak będzie wyglądała twojaparafia.pl? Czy zdobędzie popularność wśród polskich katolików? O tym wszystkim będziemy mogli się dowiadywać już od jutra.