1 października w Brzezinach koło Łodzi zawiązało się stowarzyszenie skupiające rodziny Żołnierzy Wyklętych.

To niezwykle potrzebna organizacja, która będzie miejscem spotkań i wspólnej patriotycznej działalności krewnych naszych Bohaterów – powiedział Tadeusz Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”, prezes stowarzyszenia.

Dzień założenia stowarzyszenia poprzedziła uroczystość posadzenia Dębów Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przy ul. Kulczyńskiego w Brzezinach posadzonych zostało 25 drzew, które stanowić będą hołd dla niezłomnej postawy bohaterów Polski powojennej.

Dąb jest symbolem trwania. Pomimo długich dekad zakłamania komunistycznego i postkomunistycznego prawda wychodzi na jaw. I będzie trwała – powiedział Marek Franczak, syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, wiceprezes stowarzyszenia.

Uroczystość zorganizowana została we współpracy między Marcinem Plutą, Burmistrzem Miasta Brzeziny, oraz Kajetanem Rajskim, redaktorem naczelnym Kwartalnika „Wyklęci”.

Cieszę się, że rodziny Żołnierzy Wyklętych zechciały w naszym patriotycznym mieście, Brzezinach, posadzić dęby pamięci swoich krewnych. To niezwykle cenna inicjatywa, będzie przypominała mieszkańcom naszego miasta, zwłaszcza młodzieży, o bohaterstwie żołnierzy niepodległościowego podziemia – stwierdził burmistrz Marcin Pluta.

Kolejnego dnia odbył się zjazd założycielski stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma na celu propagowanie idei niepodległościowego podziemia poprzez organizację wydarzeń skupiających środowiska patriotyczne, jak również poprzez promowanie pracy organicznej w polskim społeczeństwie przejawiającej się w sposób szczególny w podejmowaniu działalności edukacyjnej. Organizacja wspierać zamierza również wartościowe inicjatywy udzielając patronatów, a także zapewni współpracę personalną. Zajmować będzie również zdecydowane stanowisko w obronie Żołnierzy Wyklętych. W skład zarządu stowarzyszenia, które obecnie skupia około 25 członków, wchodzą: Tadeusz Płużański (prezes), Marek Franczak (wiceprezes), Jacek Łukasik (wiceprezes), Krzysztof Bukowski (członek zarządu), Jan Suchora (członek zarządu). Funkcję rzecznika prasowego objął Kajetan Rajski.

mm