Prezydent Francji Francois Hollande 27 lutego uda się do siedziby obediencji Wielkiego Wschodu Francji (GODF) w Paryżu, by wziąć udział w obchodach zorganizowanych przez masonerię.

Wydarzenie z okazji 300. rocznicy powstania masonerii opatrzono tytułem: „300 lat Masonerii, 300 lat Emancypacji”. Uroczystość tę swoją obecnością uświetni prezydent Francji Francois Hollande.

Polityk w biurze Wielkiego Mistrza GODF Christopha Habasa przeprowadzi z nim rozmowę, później natomiast zwiedzi muzeum masonerii. Kolejnym punktem programu będzie przemowa Wielkiego Mistrza, chwilę później głos zabierze sam Hollande.

Wielki Wschód Francji to największa organizacja masońska we Francji, założona w 1773 roku pod przewodnictwem Burbona, księcia Orleanu zwanego Filipem Égalité. Wielki Wschód jest liberalny i niedogmatyczny. Skupia około 500 pracujących lóż.