Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mówiącą m.in. o tym, że uchwały mają być podejmowane większością 2/3 głosów. Po godzinie 12 prezydent wydał oświadczenie dla mediów.

Dokument podpisany przez Andrzeja Dudę zakłada m.in. że TK uchwały podejmować ma większością 2/3 głosów, nie tak jak dotychczas zwykłą większością, w pełnym składzie Trybunał ma liczyć 13 sędziów, w tym prezesa i wiceprezesa TK.

Po godzinie 12 prezydent wygłosił krótkie oświadczenie w tej sprawie.

Dla mnie to był czas analizy. Analizy tego, co działo się ostatnio w polskim parlamencie: Sejmie i Senacie – rozwiązań, które zostały przyjęte. Po tej analizie podjąłem decyzję o podpisaniu noweli do ustawy o TK. Uważam że nowela ustawy przyczynia się do wzmocnienia pozycji i znaczenia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Andrzej Duda, po czym odniósł się do zamieszania jakie ostatnio panuje wokół całej sprawy.

Trudno mi się pogodzić z tym, że w Sejmie i przestrzeni medialnej często padają niepotrzebne słowa. Polacy oczekują spokoju oraz tego, że skoro podjęli decyzje w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, to programy wyborcze zostaną zrealizowane. Oczekują, że dobre zmiany będą przeprowadzone. Wierzę w to, że przyszło rok będzie rokiem dobrych zmian. A nowela ustawy przyczyni się do uspokojenia sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Proszę, aby zakończyć w Sejmie – często jałowe – spory – zaapelował prezydent.

Na koniec poruszona została również kwestia informacji jakie przedostają się do mediów zagranicznych.

Pamiętajmy, że każde słowo jest słyszalne również za granicą. Proszę, aby mówić prawdę i nie manipulować. Podawać fakty, takimi jakimi są. Apeluję o to nie tylko do polityków ale i ekspertów. Apeluję o obiektywizm i dyskusję.