Prokuratura Rejonowa w Częstochowie umorzyła postępowanie wobec Obozu Narodowo-Radykalnego dotyczące m.in. propagowania faszyzmu.

Częstochowski urząd miasta złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Obóz Narodowo-Radykalny, dołączając interpelację jednej z radnych – dotyczącą działalności ONR – oraz statut organizacji.

W toku dochodzenia uzyskano dokumentację dotyczącą rejestracji stowarzyszenia oraz przesłuchano w charakterze świadków przedstawiciela Urzędu Miasta Częstochowy, radną Miasta Częstochowy oraz osoby reprezentujące stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny – poinformował w oświadczeniu Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej prokuratury.

Prokuratura ostatecznie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Decyzję uzasadniono tym, że w toku postępowania nie odnaleziono dowodów na to, by osoby tworzące statut ONR-u nawoływały w ten sposób do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych czy wyznaniowych.

Nie stwierdzono także, że zapisy statutu propagują faszystowski ustrój państwa – poinformowano.